Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh nội dung hộ tịch
 

Tên thủ tục: Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh)
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan thực hiện: UBND quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh,

Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện:  

- Khi cá nhân có yêu cầu điều chỉnh nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, thì UBND cấp huyện, nơi đã đăng ký hộ tịch căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh để điều chỉnh những nội dung đó cho phù hợp với nội dung tương ứng trong bản chính Giấy khai sinh.

Nếu việc điều chỉnh nội dung của sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch khác không liên quan đến nội dung khai sinh, thì UBND cấp huyện căn cứ vào những giấy tờ có liên quan do đương sự xuất trình để điều chỉnh.

Trong trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do UBND cấp xã thực hiện, nhưng sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện, thì UBND cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh.  

Sau khi việc điều chỉnh hộ tịch đã được ghi vào sổ hộ tịch, thì bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch sẽ ghi theo nội dung đã điều chỉnh.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp huyện

Thành phần hồ sơ:

- Bản chính Giấy khai sinh để điều chỉnh những nội dung đó cho phù hợp với nội dung tương ứng trong bản chính Giấy khai sinh;

- Các giấy tờ hộ tịch cần điều chỉnh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ hộ tịch và các giấy tờ được điều chỉnh.

Lệ phí (nếu có): Không quá 25.000 đồng

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Căn cứ pháp lý: