Đề xuất mua nhà không qua công chứng Đề xuất mua nhà không qua công chứng Bộ Xây dựng mới đây đã đưa ra đề xuất việc mua nhà ở không cần làm các thủ tục công chứng, chứng thực. Bởi khi làm thủ tục sang tên, các cơ quan cấp giấy cũng phải kiểm tra... (12/11/2011 - 2:03 39 PM)