Giới Thiệu - Phòng Công Chứng Số 7 Thành Phố Hà Nội Giới Thiệu - Phòng Công Chứng Số 7 Thành Phố Hà Nội Xem Tiếp...
Cảnh báo lừa đảo sau vụ mất 3000 phôi sổ đỏ  Cục Đăng ký đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai các địa phương, đơn vị tư vấn và các cơ quan có liên quan không được sử dụng, ... ( 23/08/2017 - 8:04 57 AM)
Sai phạm của công chứng Việt Nam Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã phải thốt lên ( 31/07/2014 - 3:20 57 PM)
Người Hỏi : chị Hồ Tuyết - QN Tiêu Đề : Thủ tục và các bước tiến hành mua nhà Câu Hỏi:

Hỏi:   Tôi định mua một căn nhà, xin hướng dẫn các thủ tục cần thiết (giấy tờ pháp lý, các điều khoản ràng buộc trong hợp đồng mua bán) cũng như các bước khi tiến hành mua nhà?

Trả Lời:

 

Trả lời

Câu hỏi của bạn không nêu cụ thể mua nhà của hộ gia đình, cá nhân...